Sprøyte

Fjerning av fillers med hylase

Fjerning av fillers er dessverre blitt etterspurt. Årsaken til dette er feilbehandling og for mye fillers, spesielt i leppene.

Hva er Hylase?
Hyaluronidase er et enzym som finnes naturlig i kroppen, og som bryter ned vår egen hyaluronsyre. Hyaluronsyre er et polysakkarid, som kroppen produserer selv. Det fungerer som et bindestoff mellom cellene. De fleste «fillere» består av hyaluronsyre. Hylase er navnet på et medisinsk preparat som gjør at filleren løser seg opp.

Informasjon om behandling med Hylase
Behandlingen tar ca. 15 min. Behandling med Hylase oppleves ofte som vondt. Stoffet svir når det injiseres i huden der hvor filler skal fjernes. Effekten kommer gjerne innen få timer. Pris for behandling med Hylase (feilbehandling fra annen klinikk) har en kostnad på ca. kr.3000,-pr. gang. Behandlingen må gjerne gjentas 1-2 ganger. Vi gir deg god pris på dette.